Qonunchilik

31/10/2013
O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 15.02.1991 y. n 223-XII O‘zbekiston Respublikasida Jamoat Birlashmalari to‘g‘risida
Muqaddima 1 bob. Umumiy qoidalar (1-7 moddalar) 2 bob. Jamoat birlashmalarining tuzilishi va ular faoliyatining to‘xtatilishi (8-14 moddalar) 3 bob. Jamoat birlashmalarining huquqlari va ular faoliyatining shart-sharoitlari (15-19 moddalar) 4 bob. Jamoat birlashmalari faoliyatini nazorat qilish qonunni buzganlik uchun javobgarlik (20-22 moddalar) 5 bob. Jamoat birlashmalarining xalqaro aloqalari xalqaro jamoat birlashmalari, xalqaro shartnomalar (23-25 moddalar) Inson huquqlari to‘g‘risidagi Umumiy deklaratsiyaga, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga asoslanib, ushbu Qonunda fuqarolarning jamoat birlashmalarini tuzish erkinligi ularning ajralmas huquqi sifatida mustahkamlab qo‘yiladi. (O‘zR 03.07.1992 y. 664-XII-son Qonuni tahriridagi muqaddima) Matnning to`liq holda quyidagi havola orqali ko`chirib olishingiz mumkin.  O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 15.02.1991 y. n 223-xii O‘zbekiston Respublikasida Jamoat Birlashmalari to‘g‘risida