Kelushuvlarga oid ma`lumotlar

06/11/2013
“O‘zbekturizm” Milliy kompaniyasi bilan O‘zbekiston ta’lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2012-2014 yillar uchun tarmoq kelishuvini tuzish to‘g‘risida
2011 yil 28 fevralda “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi kengashi va O‘zbekiston savdo-sanoat palatasi o‘rtasida ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga oid 2011-2013 yillar uchun Bosh kelishuv” imzolandi. Mazkur hujjat O‘zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligi asosida mamlakat Prezidenti tomonidan mustaqil davlatimiz manfaatlari hamda inson huquq va erkinligiga ustuvorlik berish bo‘yicha belgilab bergan strategik ko‘rsatmalarini amalga oshirishga hizmat qiladi. “O‘zbekturizm” Milliy kompaniyasi Xay'ati hamda O‘zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi Rayosati tizimda faoliyat ko‘rsatayotgan kasaba uyushmasi a'zolarining ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va intellektual manfaatlarini himoya qilish yo‘lida hamkorlikni davom ettirish maqsadida qaror qiladi.  “O‘zbekturizm” Milliy kompaniyasi bilan O‘zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari ...

06/11/2013
O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi bilan O‘zbekiston ta’lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2012-2014 yillar uchun tarmoq kelishuvini tuzish to‘g‘risida
2011 yil 28 fevralda “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi kengashi va O‘zbekiston savdo-sanoat palatasi o‘rtasida ijtimoiy-iqtisodiy masalalarga oid 2011-2013 yillar uchun Bosh kelishuv” imzolandi. Mazkur hujjat O‘zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligi asosida mamlakat Prezidenti tomonidan mustaqil davlatimiz manfaatlari hamda inson huquq va erkinligiga ustuvorlik berish bo‘yicha belgilab bergan strategik ko‘rsatmalarini amalga oshirishga hizmat qiladi. O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi Xay'ati hamda O‘zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi Rayosati tizimda faoliyat ko‘rsatayotgan kasaba uyushmasi a'zolarining ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va intellektual manfaatlarini himoya qilish yo‘lida hamkorlikni davom ettirish maqsadida qaror qiladi  O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi bilan O‘zbekiston ta'lim, ...

06/11/2013
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi bilan O‘zbekiston ta’lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2009-2011yillar uchun tuzilgan tarmoq kelishuvining yakunlari va 2012-2014 yillar uchun tarmoq kelishuvini tuzish to‘g‘risida.
O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi hamda O‘zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2009-2011 yillar uchun tuzilgan tarmoq kelishuvida qayd etilgan vazifalar ijrosini ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Tarmoq kelishuvining asosi O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta'lim to‘g‘risida”gi qonunini hayotga tatbiq etgan holda, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazi tizimidagi muassasalar xodimlarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari hamda haq-huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan. Shu bois, mazkur kelishuvda qayd etilgan maqsad va vazifalarni ro‘yobga chiqarishda soha xodimlarining mehnat huquqlari, ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy va sport-sog‘lomlashtirish masalalariga alohida e'tibor berildi. “Barkamol avlod yili” va “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili” Davlat dasturlarini amalga oshirish, ...

06/11/2013
O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi bilan O‘zbekiston ta’lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2012-2014 yillar uchun tarmoq kelishuvini tuzish to‘g‘risida
O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi hamda O‘zbekiston madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2009-2011 yillar uchun tuzilgan tarmoq kelishuvida qayd etilgan vazifalar ijrosini ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Tarmoq kelishuvining asosi O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta'lim to‘g‘risida”gi qonunini hayotga tatbiq etgan holda, O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tizimidagi muassasalar xodimlarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari hamda haq-huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan. Shu bois, mazkur kelishuvda qayd etilgan maqsad va vazifalarni ro‘yobga chiqarishda soha xodimlarining mehnat huquqlari, ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy va sport-sog‘lomlashtirish masalalariga alohida e'tibor berildi. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi Xay'ati va O‘zbekiston ta'lim, fan va ...

06/11/2013
Bosh kelishuv
BOSH KELISHUV - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O‘zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi, O‘zbekiston Savdo-sanoat palatasi o‘rtasida 2011-2013 yillar uchun tuzilgan bo‘lib, ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni o‘z ichiga qamrab olgan. Bosh kelishuv taraflari: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonun hujjatlariga amal qilib; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining strategik ko‘rsatmalarini ijro uchun qabul qilib; fuqarolarning huquqlari va manfaatlari himoyasini, mustaqil O‘zbekiston manfaatlarini birinchi o‘ringa qo‘yib; O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan beshta tamoyilga asoslangan ijtimoiy yo‘naltirilgan erkin bozor iqtisodiyotini shakllantirishga ko‘maklashish niyatlarini tasdiqlab; ijtimoiy mas'uliyatni davlat, ish beruvchilar va xodimlar o‘rtasida bundan buyon ham taqsimlab borish zarurligini tan olib; xodimlar va ish beruvchilarning mehnatga oid huquqlari va ijtimoiy- iktisodiy manfaatlari himoyasini ta'minlash, jamiyatda ijtimoiy ...

06/11/2013
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi bilan O‘zbekiston ta’lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2009-2011 yillar uchun tuzilgan tarmoq kelishuvining yakunlari va 2012-2014 yillar uchun tarmoq kelishuvini tuzish to‘g‘risida
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi hamda O‘zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2009-2011 yillar uchun tuzilgan tarmoq kelishuvida qayd etilgan vazifalar ijrosini ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Tarmoq kelishuvining asosi O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta'lim to‘g‘risida”gi qonunini hayotga tatbiq etgan holda, Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi muassasalar xodimlarining ijtimoiy-iktisodiy manfaatlari hamda haq-huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan. Shu bois, mazkur kelishuvda qayd etilgan maqsad va vazifalarni ro‘yobga chiqarishda soha xodimlarining mehnat huquqlari, ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy va sport-sog‘lomlashtirish masalalariga alohida e'tibor berildi. Soha xodimlarining mehnatini muhofaza qilish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi bilan ...

10/10/2013
O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi bilan O‘zbekiston ta’lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2011-2013 yillar uchun tuzilgan tarmoq kelishuvining 2011 yilda bajarilishi hamda 2012-2014 yillar uchun tarmoq kelishuvini tuzish to‘g‘risida
O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi hamda O‘zbekiston ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Markaziy kengashi o‘rtasida 2011-2013 yillar uchun tuzilgan tarmoq kelishuvida qayd etilgan vazifalar ijrosini ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Tarmoq kelishuvining asosi O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va “Ta'lim to‘g‘risida”gi qonunni hayotga tatbiq etgan holda, Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi tizimidagi muassasalar xodimlari va talabalarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari hamda haq-huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan. Shu bois, mazkur kelishuvda qayd etilgan maqsad va vazifalarni ro‘yobga chiqarishda soha xodimlarining mehnat huquqlari, ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy va sport-sog‘lomlashtirish masalalariga alohida e'tibor berildi. “Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili” Davlat dasturlarini ...

Izlash

 

So`ngi e`lonlar